Corona, Covid-19 en fotografie

Protocol bedrijfsfotografie volgens opgestelde RIVM richtlijnen

Bedrijfsfotografie.nl en Rogier Chang volgen de ontwikkelingen en de adviezen vanuit het RIVM op de voet. Op basis hiervan hebben wij extra voorzorgsmaatregelen genomen. Want de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit.

 1. Onze medewerkers en fotografen zijn goed geïnstrueerd en weten wat ze wel en niet moeten doen.
 2. De fotografen geven u geen hand en houden gepaste afstand. De richtlijn hiervoor is minimaal 1,5 meter.
 3. Wij houden de gezondheid van onze medewerkers en fotografen goed in de gaten. Wie (lichte) klachten heeft, blijft thuis.
 4. Uw bedrijf informeert hoe de fotograaf, met zijn foto apparatuur, de ruimtes in uw bedrijf kan betreden inzake de looproute/ingang.
 5. De fotograaf zal in de besproken ruimte zijn foto materiaal installeren en zorgt ervoor dat hij eigenhandig de studio, plattegrond en banner neerzet.
 6. Onze fotografen hebben desinfecterende handgel bij zich en zij hebben tijdens het fotograferen handschoenen aan. Daarnaast wassen zij hun handen vaak en zorgvuldig.
 7. Zij maken hun werkomgeving met grote regelmaat schoon.
 8. Zodra de fotograaf gaat fotograferen, zal hij rekening houden met de looproute van de medewerkers.
 9. Fotograaf en medewerkers zullen elkaar niet kruisen en de fotograaf houdt zich ten allen tijde voor elke aanwezige persoon op 1,5 meter afstand.
 10. Tijdens het fotograferen zal de fotograaf de studio-ondergrond, welke is omlijnd, nietbetreden. Voor iedereen is dit duidelijk zichtbaar.
 11. De werkplek van de fotograaf zal, indien er risico is op aanloop van medewerkers van uw bedrijf, worden afgezet met lint om de afstand te waarborgen. Bedrijfsfotografie.nl zorgt ervoor dat de fotograaf dit bij zich heeft.
 12. Doordat de fotograaf zorgt voor een duidelijke route, kunnen wij in korte tijd veel personen op de foto zetten.
 13. Bij een goede doorstroom kunnen wij tot 50 personen per dag fotograferen. Een sessie duurt 10 minuten